Product

The high quality products
19-12-2017
MSP: B601.00 Tấm che chắn di động có kính được thiết kế với độ dày phù hợp cho Tc-99m (che chắn gần 90% chùm bức xạ từ Tc-99m). Sản phẩm được sản xuất từ Mỹ với tiêu chuẩn đạt chất lượng ISO 9001 và ISO 13485
19-12-2017
MSP: B602.00 Tấm che chắn chì di động không kính dùng trong PET được thiết kế với độ dày che chắn chì lớn đảm bảo cho đồng vị phóng xạ I-131 và FDG
15-12-2017
MSP: B506.00 Thùng chôn rác thải phóng xạ được thiết kế có dung tích lớn để chôn cất/lưu trữ các chất thải phóng xạ sau khi sử dụng
15-12-2017
MSP: B505.00 Thùng chứa rác thải phóng xạ được thiết kế chuyên dụng đối với kim tiêm chứa dược chất phóng xạ
15-12-2017
MSP: B504.00 Thùng chứa kim tiêm PET được thiết kế chuyên dụng cho phòng PET với độ dày chì lớn đáp ứng đối với các đồng vị phóng xạ 511 keV
15-12-2017
MSP: B503.00 Thùng chứa rác thải phóng xạ di động được thiết kế với dung tích nhỏ, có thể di động phù hợp cho các phòng lab khác nhau
15-12-2017
MSP: B502.00 Thùng chứa rác thải 12 Gal  được thiết kế với dung tích lớn có thể chứa các rác thải phóng xạ có hoạt độ thấp
15-12-2017
MSP: B501.00 Thùng chứa rác thải phóng xạ được thiết kế với nắp có tay cầm kết hợp với nẫy đạp bằng chân đơn giản trong thao tác sử dụng
15-12-2017
MSP: B404.00 Bộ gia nhiệt dược chất phóng xạ được thiết kế với khả năng hỗ trợ gia nhiệt an toàn cho các ống thuốc theo yêu cầu 
15-12-2017
MSP: B401.01 Tủ lưu trữ chất phóng xạ (có ngăn kéo) được thiết kế với độ dày chì lớn, có nhiều ngăn được phân tách chi tiết phù hợp để riêng lẻ các DCPX khác nhau
15-12-2017
MSP: B401.00 Tủ lưu trữ chất phóng xạ được thiết kế với độ dày chì lớn, chứa các ngăn với  thể tích rộng phù hợp cho các DCPX khác nhau
15-12-2017
MSP: B303.02 Xe vận chuyển có khóa bánh trước, tay kéo dài, có thể điều chỉnh kích thước ngăn, trọng tâm thấp giúp vận chuyển an toàn.

Pages