BROMO‐BILIARON

Specification

 

 

Trạng thái lưu giữ

Đông khô

Nhiệt độ bảo quản

Dưới 25°C

Thời hạn sử dụng

12 tháng

Thể tích dung dịch T-99 pha

2 - 5 ml

Hoạt độ gắn tối đa

< 100 mCi

Độ tinh khiết hóa xạ

>95%

Thời gian sử dụng sau khi gắn

4h ở dưới 25°C

 

Thành Phần:

 + N-(3-bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoil-methyl)-iminodiacetic acid 5.00 mg

 + Stannous(II) chloride dehydrate 0.50mg

 + Sodium acetate trihydrate 60.0mg

 + Ascorbic acid 0.05 mg.

 

Product Description

MSP: D211.00

BROMO‐BILIARON Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Thuốc được sử dung cho xạ hình gan mật, thăm dò chức năng gan mật.