BRAIN-SPECT

Specification

 

Trạng thái lưu giữ

Đông khô

Nhiệt độ bảo quản

2°C - 8°C

Thời hạn sử dụng

12 tháng

Thể tích dung dịch T-99 pha

5ml

Hoạt độ gắn tối đa

< 60 mCi

pH

3.5 - 8.0

Độ tinh khiết hóa xạ

>95%

Thời gian ổn định sau khi gắn

1 giờ ở dưới 25oC

 

Thành Phần:

 + Exametazime 0.30 mg

 + Stannous(II) chloride dehydrate

 + Tetrasodium pyrophosphate decahydrate

 

Product Description

MSP: D208.00

BRAIN-SPECT Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chuẩn đoán vùng não tắc mạch máu. Xác định vị trí của các vùng vỏ não với giảm tưới máu và để ước tính mức độ tổn thương. Xác định vùng vỏ não bị ảnh hưởng.