NANOSCAN

Specification

 

Trạng thái lưu giữ

Đông khô

Nhiệt độ bảo quản

Dưới 25oC

Thời hạn sử dụng

18 tháng

Thể tích dung dịch gắn

1-5 ml

Hoạt độ gắn tối đa

5 - 150 mCi

Độ tinh khiết hóa xạ

>95%

Thời gian sử dụng sau khi gắn

8h ở dưới 25oC

 

Thành Phần:

 + Human Serum Albumin nano sized colloid 1.0 mg

 + Stannous(II) Chloride Dihydrate 0.2 mg

 + Sodium Phosphate Monobasic

 + Sodium Phosphate Dibasic 1.0 mg

 + Glucose 15.0 mg

 

Product Description

MSP: D207.00

NANOSCAN Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Dùng cho xạ hình tủy xương, xạ hình chuẩn đoán viêm nhiễm, dò hạc gác di căn ...