RENON (DTPA)

Specification

Trạng thái lưu giữ

Đông khô

Nhiệt độ bảo quản

Dưới 25oC

Thời hạn sử dụng

24 tháng

Hoạt độ gắn tối đa

 < 215 mCi

Thể tích dung dịch T-99 pha

1-5 ml

Độ tinh khiết hóa xạ

>95%

Thời gian sử dụng sau khi gắn

6h ở dưới 25oC

 

Thành Phần:

 + Acidum diaethylentriamino-pentaaceticum 10.0 mg

 + Stannous(II) Chloride Dihydrate 0.50 mg

 + Natrium acetium trihydratum 40.0 mg

 + Acidum ascorbicum 0.10 m

 

Product Description

MSP: D206.00

RENON (DTPA) Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chuẩn đoán các bệnh hệ tiết niệu trong xạ hình thận, tốc độ lọc thận, chụp động mạch não, quét não, xạ hình nghẽn mạch phổi, trào ngược dạ dày thực quản ...