RENOSCINT (MAG3)

Specification

Trạng thái lưu giữ

Đông khô

Nhiệt độ bảo quản

2-8oC

Thời hạn sử dụng

18 tháng

Hoạt độ gắn tối đa

1 -5 mCi

pH

5.0 - 7.5

Độ tinh khiết hóa xạ

>95%

Thời gian sử dụng sau khi gắn

8h ở dưới 25oC

 

Thành Phần:

 + Betiatide 1 mg

 + Disodium tartrate dihydrate

 + Stannous (II) chloride dihydrate

 + Hydrochloric acid ( 4mg sodium ion/vial)

 

Product Description

MSP: D205.00

RENOSCINT (MAG3) Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chẩn đoán rất tốt về rối loạn chức năng thận: Chức năng lọc, lượng máu lưu thông và vị trí thận (đặc biệt tương thích rất tốt với bệnh nhân nhi)