MON.DMSA (DMSA)

Specification

 

Trạng thái lưu giữ

Đông khô

Nhiệt độ bảo quản

2°C - 8°C

Thời hạn sử dụng

24 tháng

Thể tích dung dịch Tc-99 pha

2-10 ml

Hoạt độ gắn tối đa

< 250 mCi

pH

2.3 - 3.5

Độ tinh khiết hóa xạ

>95%

Thời gian sử dụng sau khi gắn

8h ở dưới 25°C

 

Thành Phần:

 + Dimercaptosuccinic acid 1.0 mg

 + Stannous (II) chloride dihydrate

 + Ascorbic acid

 + Sodium chloride (0.9%) solution

 + Sodium hydroxide

 + Hydrochloric acid 

Product Description

MSP: D204.00

MON.DMSA (DMSA) Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chẩn đoán hình ảnh về rối loạn chức năng thận: phân tích hình thái vỏ, chức năng và vị trí thận .