MON.MDP (MDP)

Specification

 

Trạng thái lưu giữ

Đông khô

Nhiệt độ bảo quản

2°C - 8°C

Thời hạn sử dụng

24 tháng

Thể tích dung dịch T-99 pha

2-5 ml

Hoạt độ gắn tối đa

< 500 mCi

Độ tinh khiết hóa xạ

>95%

pH

3.5 - 7.5

Thời gian sử dụng sau khi gắn

8h ở dưới 25°C

 

Thành Phần:

10 mg Methylenediphosphonic acid

+ 1 ml sodium chloride

+ sodium hydroxide pH 5.5

+ stannous (II) chloride

+ gentisic acid

+ hydrochloric acid

Product Description

MSP: D202.00

MON.MDP (MDP) Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Dùng trong ghi hình xương, chuẩn đoán những vùng có sự thay đổi quá trình tạo xương, phát hiện ung thư di căn tới xương, bệnh khớp, rối loạn chuyển hóa...