Liều kế cá nhân PDM 122/ PDM 127

Specification

 • Đơn vị đo: Sv và rem
 • Loại đo: Liều kế và suất liều
 • Phạm vi đo:
  • PDM-127: Liều: 1 µSv đến 1 Sv (0.1 mrem đến 100 rem);Suất liều: 1 µSv/h đến 100 mSv/h (0.1 mrem/h đến 10 rem/h)
  • PDM-122: Liều: 1 µSv đến 10 Sv (0.1 mrem đến 1000 rem); Suất liều: 1 µSv/h đến 1 Sv/h (0.1 mrem/h đến 100 rem/h)
 • Môi trường yêu cầu khi hoạt động:
  • Nhiệt độ: -10 đến +500C
  • Độ ẩm: Lên đến 90% (không ngưng tụ)
 • Mức Pin: có 3 mức pin

Product Description

MSP: C301.00

Liều kế cá nhân PDM 122/ PDM 127 với đầu dò bán dẫn nhạy với tia X và gamma. Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, phù hợp yêu cầu của công việc.