Máy chuẩn liều CRC-55tR

Specification

 • Buồng ion hóa: Loại: thành mỏng, giếng sâu;  Gas : khí Argon tinh khiết 5 atm.
 • Phạm vi đo : Loại: tự động; Hoạt độ: F-18 là 20 Ci; Độ phân giải 0.1 pCi(0.01 MBq) tối đa
 • Màn hình: Loại: Màn hình cảm ứng màu LCD 8 inch; Định dạng: Đọc trực tiếp Ci hoặc Bq; Đầu đọc Ci/Bq: Có thể tùy chọn hoặc cố định; Giá trị hiển thị: Tên chất phóng xạ (biểu tượng nguyên tử và số MASS), số hiệu chuẩn .
 • Điện kế: Độ chính xác: ± 2%; Độ tuyến tính : ± 2% ;Thời gian phản ứng: trong 2s, từ 4 đến 16s cho các mẫu hoạt độ rất thấp; Điện áp: +500V
 • Độ trùng lặp trong đo lường: Độ trùng lặp: Trong khoảng ± 1% trong thời gian 24h xuyên suốt quá trình hiệu chuẩn.
 • Dữ liệu hạt nhân: Đồng vị phóng xạ: lập trình cho 28 đồng vị; Bộ nhớ hệ thống: Trên 80 đồng vị
 • Nguồn : 100-240 VAC (50/60 Hz) 100mA
 • Cables: Nguồn : 1.8m (6ft)- Có thể dài hơn; Máy in: 1.8m (6ft)
 • Kích thước bảng điều khiển: 9.5" h x 9.0" w x 10.5" d (42 x 23 x 27 cm)
 • Trọng lượng: 7.5 lbs. (3.4 kg)
 • Kích thước Chamber: 17.25" h x 6.76" d (43.8 x 17.2 cm)
 • Trọng lượng Chamber: 30 lbs. (13.6 kg)
 • Đường kính: 2.4" (6.1 cm)
 • Độ sâu: 10.0" (25.4 cm)
 • Chiều dài cable: 12' (3.7 m)

Product Description

MSP: C101.01

Máy chuẩn liều CRC - 55tR có hiệu suất và độ tin cậy cao được thiết kế đáp ứng những yêu cầu về tốc độ, độ chính xác trong việc chuẩn đoán và đo liều trong bất kỳ  phòng thí nghiệm nào