Máy in cho máy chuẩn liều EPSON TICKET PRINTER

Specification

Đây là loại máy in được sản xuất bởi Epson được cung cấp kèm theo lựa chọn của các dòng sản phẩm máy đo liều CRC-25 và CRC55t, Bộ đếm nâng cao CRC-Beta, CAPRAC® và CAPRAC®-R. Sản phẩm cho phép in theo những ticket riêng theo đặc thù. Máy in tự căn chỉnh và sẽ tự động in dữ liệu ở đầu ra. Ngoài thiết kế cho ticket, những loại giấy theo chuẩn có thề sử dụng được và in dạng 1 mặt. Tương tự những loại máy in cho Ticket như CRP-200 và CRP-700.

Product Description

MSP: C101.03

Máy in cho máy chuẩn liều EPSON TICKET PRINTER được cung cấp để hỗ trợ in kết quả giá trị đo của máy