Kính chì bảo vệ mắt

Specification

Kính chì được thiết kế đặc biệt để bảo vệ mắt khỏi tia bức xạ, được đệm thêm tại phần sống mũi chắc chắn để tránh va đập trong di chuyển

Độ chì che chắn: 0.75 mm Pb

Product Description

MSP: B706.05

Kính chì bảo vệ mắt che chắn cho mắt và thủy tinh mắt khỏi sự tương tác của các tia phóng xạ và các chấn thương trong di chuyển.