Kính chì bảo vệ mắt và thái dương

Specification

Kính chì được thiết kế đặc biệt để bảo vệ mắt khỏi tia bức xạ, ngoài ra còn được thiết kế độc đáo có thêm vùng kính để che chở hai bên thái dương.

Độ chì che chắn: 0.75 mm Pb

Product Description

MSP: B706.02

Kính chì bảo vệ mắt và thái dương với gọng kính được chia thành 2 bộ phận bảo vệ mắt và thái dương khỏi các tia bức xạ ảnh hưởng đến sức khỏe