Áo chì che chắn cho trẻ em

Specification

Chất  liệu: Lead  Vinyl  Standard hoặc Vinyl Lead Free
Độ  dày  chì: 0.25mm

Tuổi Chiều rộng  Chiều rộng
3 - 7 42 70
7 - 11 46 75

Product Description

MSP: B705.02

Áo chì che chắn cho trẻ em là sản phẩm được thiết kế với kích thước kiểu dáng phục vụ cho các đối tượng tiến hành điều trị/chuẩn đoán là trẻ nhỏ