Hộp vận chuyển

Specification

- Độ dày vật liệu che chắn: 3 mm Pb, 6 mm Pb
- Kích thước: Cỡ lớn 213 x 82 x 40 mm (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)

                      Cỡ nhỏ 213 x 39 x 40 mm (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)
- Khối lượng: 4.3 kg - 8.3 kg
- Có nhiều sản phẩm tương đương với kích thước và độ dày che chắn khác nhau

Product Description

MSP: B303.00

Hộp vận chuyển