Viên nang I-131 GENTECH

Specification

Cung cấp và hoạt độ chuẩn Các ngày trong tuần, cấp hoạt độ theo ngày hiệu chuẩn
Thời gian đặt hàng Tối thiểu 7 ngày trước ngày nhận hàng
Địa điểm giao hàng Tại bệnh viện hoặc theo địa chỉ yêu cầu
Độ sạch hóa phóng xạ Trên 95% tại thời điểm sản xuất
Độ sạch hạt nhân Trên 99.9% 365 keV, dưới 0.1% tia gamma khác
Hoạt độ xác định Trên 185 TBq/mg Iot tại thời điểm hiệu chuẩn
Độ pH 7.0-10.0
Lưu trữ Che chắn phóng xạ ở nhiệt độ không quá 25 độ C

Product Description

MSP: D102.02

Dung  dịch I-131 được sản xuất tại lò phản ứng của tổ chức Khoa Học và Công Nghệ Hạt Nhân của chính phủ Úc gọi tắt là ANSTO. Viên nang được sản xuất dưới điều kiện vô trùng và không chất gây sốt (T1/2 = 8.02 ngày).