Dung dịch I-131 Gentech

Specification

Cung cấp và hoạt độ chuẩn Các ngày trong tuần, hoạt độ tính tại thời điểm giao hàng
Thời gian đặt hàng Tối thiểu 7 ngày trước ngày nhận hàng
Địa điểm giao hàng Tại bệnh viện hoặc theo địa chỉ yêu cầu
Độ sạch hóa phóng xạ Trên 95% tại thời điểm sản xuất
Độ sạch hạt nhân Trên 99.9% 365 keV, dưới 0.1% tia gamma khác
Hoạt độ xác định Trên 185 TBq/mg Iot tại thời điểm hiệu chuẩn
Độ pH 7.0-10.0
Lưu trữ Che chắn phóng xạ ở nhiệt độ không quá 25 độ C

Product Description

MSP: D102.01 

Dung  dịch  I-131  được  sản xuất  tại  lò  phản  ứng  của  tổ  chức  Khoa  Học  và  Công  Nghệ  Hạt Nhân của chính phủ Úc gọi tắt là ANSTO. Dung dịch được sản xuất dưới điều kiện vô trùng và không chất gây sốt (T1/2 = 8.02 ngày).